نمونه سوال برق خودرو درجه دو فنی و حرفه ای

نمونه سوال برق خودرو درجه دو فنی و حرفه ای

نمونه سوال برق خودرو درجه دو فنی و حرفه ای

دانلود نمونه سوال برق خودرو درجه دو فنی و حرفه ای با جواب

26 صفحه  و 235 تست با جواب از نمونه سوالات آزمون برق خودرو فنی و حرفه ای کشور با جواب جهت قبولی شما عزیزان رشته برق خودرو و هنر آموزان فنی و حرفه ای و قابل استفاده برای مربیان فنی و حرفه ای و آموزشگاهای آزاد برق خودرو

 

بخشی از این سوالات :

  • سریع تبخیر شدن مایع الکترولیت باتری نشان دهنده

. جریان یا ولتاژ شارژ بالا است

. آفتامات خراب است

. شارژ بیش از حد باتری

. کلیه موارد

  • افزایش سطح پلیتهای داخل خانه های باتری جهت

. افزایش شدت جریان خروجی

. افزایش ولتاژ هر خانه

. افزایش مقاومت داخلی

. هیچ کدام

  • تفاوت دینام اتصال داخلی و خارجی در چیست؟

. نوع آرمیچر

. نوع اتصال بالشتکها

. نوع زغال

. اتصالات کلکتور

  • در آۀترناتور تحریک ائلیه روتور چگونه صورت می گیرد؟

. پس ماند مغناطیسی قطبها

. جریان لامپ شارژ

. جریان خروجی استاتور

. هیچ کدام

  • مقدار آمپر فیوز فندک اتومبیل ها غالبا

. 5 آمپر

. بیش از 10 آمپر

. بیش از 30 آمپر

. کمتر از 5 آمپر

  • در صورتی که سیم مثبت و منفی موتور بخاری برعکس نصب می شود؟

. موتور بخاری حرکت نمی کند

. دور موتور بخاری عکس می شود

. موتور بخاری می سوزد

. هیچ فرقی نمی کند

  • تنظیم صدای بوق چگونه انجام می گیرد

. ازیاد جریان ارسالی به بوق

. کم و زیاد نمودن جریان ارسالی به بوق

. ازدیاد نیروی فنریت صفحه مرتعش کننده

. هیچ کدام