نمونه سوال قالی بافی درجه دو با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوال قالی بافی درجه دو با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوال قالی بافی درجه دو با جواب فنی حرفه ای

دانلود نمونه سوال قالی با فی درجه دو با جواب - فنی حرفه ای

100  عدد سوال  از سوالات چهار گزينه اي آزمون کتبي رشته  قالی بافی درجه دو همراه با پاسخ صحيح مي باشد         

نمونه سوالات قالی بافی درجه دو فني حرفه اي با جواب

از مجموعه رشته صنايع دستي

نمونه سوالات قالی بافی درجه دو فني حرفه اي کاملترين مجموعه نمونه سوال قالی بافی درجه دو آزمون فني حرفه اي با جواب در قالب pdf


دانلود نمونه سوالات قالی بافی درجه2 فني و حرفه اي   جهت آمادگي در ازمون ادواري

 
با مطالعه اين مجموعه قبولي خود را تضمين کنيد
قابل استفاده براي:
مهارت آموزان مراکز فني و حرفه اي
متقاضيان آزمونهاي ادواري
دانش آموزان هنرستان کاردانش
مربيان آموزش فني و حرفه اي
بيمه تامين اجتمايي

  • چند مورد از نمونه سوالات قالی بافی درجه 2 فني حرفه اي  1. این قالی در نیویورک نگهداری می شود تاروپود ابریشمی و گلهای زربافت دارد؟

. پازیریک

. اردبیل

. چلسی

. نقش ترنج

  1. بافت کدام یک از شهرهای ایران ترکی و دو پوده است؟

. کرمان

. اراک

. مشهد

. هرسه مورد

  1. شیوه بافت کدام شهر تخت بافت می باشد؟

. ترکمن

. بلوچ

. کردستان

. 1 و 2

  1. طرح گل و بلبل مربوط به کدام شهر است؟

. کرمان

. مشهد

. کردستان

. اراک

  1. طذرح ساروق مربوط به کدام شهر است؟

. کرمان

. آذربایجان

. کردستان

. اراک

  1. در این طرح نوع میناخائی آن معروفتر از دیگر نقوش می باشد؟

. اقتباسی

. افشان

. اسلیمی

. شاه عباسی

  1. این طرح از کشورهای مجاور برداشته شده و با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است؟

 . اقتباسی

. افشان

. اسلیمی

. شاه عباسی

  1. یادگاری از صنعت شمال و ترمه بافی دوران گذشته است(اصفهان – کرمان)

. بندی

. بته

. درختی

. ترکمن

  1. در این طرح از نقش شکسته استفاده می شود؟

. بندی

. بته

. درختی

. ترکمن