نمونه سوالات کابینت سازی چوبی از نمونه سوالات فنی و حرفه ای و با جواب

نمونه سوالات کابینت سازی چوبی از نمونه سوالات فنی و حرفه ای و با جواب

نمونه سوالات کابینت سازی چوبی از نمونه سوالات فنی و حرفه ای و با جواب

دانلود یک سری نمونه سوالات کابینت سازی چوبی از نمونه سوالات فنی و حرفه ای و با جواب

 

تعداد سوال:30

تعداد صفحه:6

فرمت فایل:PDF

جواب:دارد

بخشی از نمونه سوالات کابینت سازی چوبی فنی حرفه ای :

1-یک قراص پیچ چند عدد است؟

الف:144 عدد

ب:160 عدد

ج:180عدد

د:200 عدد

2-اجزای متر عبارتند از:

الف:دسیمتر،میلی متر،میکرومتر

ب:دیسمتر،میلی متر،کیلومتر

ج:دسیمتر،میلیمتر،هکتومتر

د:دسیمتر،میلمتر،هکتومتر

3-اتصال بیسکویت در چه اندازه مورد استفاده میگردد

الف:دو اندازه

ب:یک ااندازه

ج:سه اندازه

د:اندازه مسخصی ندارد

 

4-برای تیز کردن اره دستی معمولی سوهان را با چه زاویه ای روی تیغه می کشیم؟

الف:55تا60 درجه

ب:60 تا 65 درجه

ج:65 تا 75 درجه

75 تا 80 درجه

و....